logo2MA185
zero sum game

In een zero sum game is de winst van de een het verlies van de ander. Dit staat haaks op de essentie van de economie -waarde creëren- en maakt haar ook kapot.

De economie is een verzameling ruilprocessen.

En ruilprocessen zijn interacties waarbij waarde gecreëerd wordt voor wie er aan deelneemt: ik krijg een brood, de bakker krijgt mijn geld en we zijn er beiden een stukje beter op geworden.

Ruilprocessen kunnen enkel maar gedijen in een Equilibrium van Nash: iedereen doet zo hard mogelijk zijn best voor zichzelf én voor de andere betrokkenen, ook wel bekend als "leven en laten leven". 
Wie ruilprocessen echter opzet om enkel het eigenbelang te dienen, maakt de essentie ervan kapot en vernietigt op den duur de economie, daar zijn de experts het over eens.

Een zero sum game leidt tot waarde van één partij ten koste van de ander(en) en draagt dus bij tot de vertraging en uiteindelijk de verlamming van de economie.

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:9
Vaardigheden:1
Inspiratie:8
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:8
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!