logo2MA185
netwerk

Onderzoekers bekeken hiërarchische structuren in de natuur en kwamen tot de conclusie dat ze ontstaan omdat er dan minder connecties opgezet en onderhouden moeten worden. Geldt dat ook voor organisaties?

Systemen als genen, proteïnen en neurale netwerken zijn allemaal hiërarchisch opgebouwd.
Onderzoekers bootsten neurale netwerken na en hingen een kost aan elke connectie die deze maakten. Het resultaat was een significante toename van hiërarchieën. Systemen die kosten willen besparen, komen dus uit op gelaagde verhoudingen.

Dit toont aan dat deze systemen anders functioneren dan klassieke organisaties: daar ontstaan systeemonderdelen die deze hiërarchie belichamen (managementlagen) die efficiency wegnemen in plaats van toevoegen (zie 8erlijk Management voor een uitgebreide analyse van dit fenomeen). In de natuur betekent "hiërarchie" wat anders, namelijk het kanaal dat als eerste/enige met informatie wordt aangesproken, niet dat er cellen ontstaan die deze verkeersstromen gaan beïnvloeden.

Hoe kunt u in uw bedrijf een "niet-belichaamde" hiërarchie opzetten?

Bron: Science Daily
Link: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160609151205.htm
KennisLeerinhouden:10
Vaardigheden:1
Inspiratie:7
Behapbaarheid:6
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:8
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!