logo2MA185
waarde

"Goed ondernemingsbestuur richt zich op economische waardecreatie door de onderneming en vervult daarmee een essentiële maatschappelijke functie." Aldus Donald Kallf in zijn -overigens afkeurende- bespreking van de nieuwe code van de Monitoring Commissie Corporate Governance.

"Veel ondernemingen richten zich op het opvoeren van de winst per aandeel op basis van de al lang doorgeprikte mythe dat daarmee de beurskoers en dus het aandelenrendement zullen stijgen." is een ander mooi citaat uit zijn opiniestuk in het FD van 06-12-16.

Daarom pleit hij ervoor om het ondernemingsbelang en ondernemerschap centraal ter stellen: "De weg voorwaarts is het ondernemingsbelang en ondernemerschap centraal te stellen. De onderneming is een werkgemeenschap met als maatschappelijk mandaat het creëren van economische waarde. De onderneming doet dat door te sturen op de huidige en toekomstige kasstromen, die inzichtelijk maken waar binnen de onderneming kapitaal wordt vernietigd en waar kapitaal rendeert. (...) Waardecreatie is een goed criterium voor de beoordeling van bestuur, management en medewerkers. Afwijkingen van geprojecteerde kasstromen kunnen gemakkelijk en snel worden geïdentificeerd, wat de wendbaarheid van de onderneming ten goede komt. Bestrijding van interne fraude en corruptie wordt makkelijker. Het streven naar een economisch surplus legt bovendien een veel betere basis voor het dividendbeleid dan winst. Een focus op waardecreatie dwingt tot anticipatie op economische, technologische, maatschappelijke, culturele en politieke ontwikkelingen. Een ingebouwde oriëntatie op de toekomst versterkt de maatschappelijk verankering van de onderneming en draagt bij aan de economische groei die de samenleving nodig heeft ."

In het boek 8erlijk Management staat het niet beter verwoord...

Bron: FD
KennisLeerinhouden:9
Vaardigheden:1
Inspiratie:9
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:10
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!