logo2MA185
digitale transformatie

Het is al een paar jaar een hype, met name bij overheidsbedrijven: zaakgericht werken. Het is een methode om efficiënt te werken. Maar garandeert het ook effectief werken?

Marjan Schild en Patricia Croese geven in hun boek "Digitale transformatie, zo doe je dat" een aardige beschrijving van de principes van zaakgericht werken: ""niet zozeer het werkproces (staat) centraal, maar een zaak, het daarbij behorende (digitale) dossier en de informatie in dat dossier. Zaakgericht werken houdt in dat je organiseert en informeert rondom de afhandeling van een klantvraag."

Het venijn zit 'm in het laatste woord: meteen wordt namelijk duidelijk dat deze methode gaat over het zo efficiënt mogelijk afhandelen. Het is een "hoe"-methode dus.
Wanneer de klantvraag afgehandeld is, heeft de methode gewerkt en wordt het dossier gesloten.
Kortom: de nadruk ligt op de werkzaamheden, niet op de inhoud ervan: of dit het ideale antwoord op de vraag van de klant is, blijft buiten beschouwing.

Op deze manier sluit zaakgerichtwerken zich aan bij het rijtje waar ook "lean" zich in bevindt, maar wel een aantal posities lager. Lean vereist namelijk dat alle handelingen gebeuren vanuit het perspectief van de klant, alleen mag de uitvoerder zelf bepalen hoe dit perspectief er uit ziet, zonder enige verplichting om dit ook in de praktijk te checken. 
Zaakgericht werken stelt dit niet eens als eis: de effectiviteit blijft volledig buiten beeld.

Elke methode om werk efficiënter te maken is van harte welkom. Wanneer ze echter datgene buiten beschouwing laat waar het eigenlijk om gaat, is het echter een maat om niets.

Hoe werkt úw organisatie? Zaakgericht? Klantgericht? Of klantcentraal?

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:9
Vaardigheden:8
Inspiratie:9
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:8
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!