logo2MA185
coordinatiekosten

Bieden de actuelere revoluties in verdienmodellen, bedrijfsstructuren en ketensamenwerkingen kansen om een van de hardnekkigste overheadkosten te decimeren?

"Coördinatiekosten" zijn de kosten voor de samenwerking van personen en bedrijven, van management- via vergader tot netwerkkosten, kortom de kosten die er niet zouden zijn als de onderneming een eenpersoonsbedrijf zou zijn.
Ze vormen een groot deel van de overheadkosten en zijn de hardnekkigste om te reduceren, met name omdat degenen die moeten snijden er zelf onderdeel van zijn, zoals uitgebreid beschreven in het boek "8erlijk management".

Nieuwe vormen van samenwerking zoals platformen en "crowd"-structuren maken traditionele bedrijfsvormen in vele gevallen overbodig (zie ook The Vanishing American Corporation). Is dit een manier om coördinatiekosten spectaculair te laten dalen?

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:9
Vaardigheden:1
Inspiratie:5
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:8
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Aktuele trends

Digitalisering: invloed op onze cognitieve vermogens bewezen

Ons probleemoplossend vermogen, ons geheugen en ons leervermogen worden ernstig beïnvloed door het gebruik van het internet als "geheugendump". Het is zelfs meetbaar hoe dit bij elk gebruik toeneemt.

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!