logo2MA185

Schaalverkleining en duurzaamheid

Tot de 19de eeuw was decentrale productie de norm. Sinds de industriële revolutie zijn we meer en meer centraal gaan produceren. Winstpunten: efficiency, kostenbesparing, snelheid. Minpunt: het begrip "afval" voor restanten van het productie-, distributie- en gebruiksproces die geen nieuwe bestemming kregen.
De geschiedenis verloopt in slingerbewegingen en we zien nu de terugkeer van decentrale productie: "on demand", kleinschaliger en veel minder afval.

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!

RSS-feed