logo2MA185

Schaalverkleining en duurzaamheid

Tot de 19de eeuw was decentrale productie de norm. Sinds de industriële revolutie zijn we meer en meer centraal gaan produceren. Winstpunten: efficiency, kostenbesparing, snelheid. Minpunt: het begrip "afval" voor restanten van het productie-, distributie- en gebruiksproces die geen nieuwe bestemming kregen.
De geschiedenis verloopt in slingerbewegingen en we zien nu de terugkeer van decentrale productie: "on demand", kleinschaliger en veel minder afval.