logo2MA185

Innovatie

"Innovatie" is het buzz-woord van de 21ste eeuw. De reden daarvoor is heel simpel: tot voor kort kon iedereen uitgaan van een langdurige status quo waarin geen al te grote veranderingen optraden. Technologische enablers en toenemende schaarste veroorzaken echter revoluties. Bedrijven en organisaties reageerden daar in eerste instantie op met innovatieprojecten. Ze zullen echter pas echt op de toekomst voorbereid zijn wanneer het voortdurend vernieuwen van de waardeproposities aan alle belanghebbenden onderdeel is van de orde van de dag.

meneerdeuil

Bij alle populaire managementthema's horen Wetten en Principes. Op een enkele uitzondering na, is het volstrekt onduidelijk waar ze vandaan komen en of iemand ze ueberhaupt wel eens aan de waarheid heeft getoetst. Op den duur gaan ze hun eigen leven leiden en ontlenen hun betrouwbaarheid alleen maar aan het feit dat je ze overal hoort.

muis

Zal ik u vertellen wat de sleutel is tot onsterfelijke roem bij uw klanten ?

Kent u de Wet van de Minimale Moeite? “Doe morgen nooit iets zelf wat je vandaag door een ander kunt laten doen”. En weet u hoe de Wet van de Minimale Klantmoeite luidt? “Doe vandaag iets wat de klant anders morgen zelf moet doen”.

dekkers

Ons werk speelt zich af op het niveau van alledag. Het is hier dat u alle ruilprocessen uitvoert en ook best trots bent op alles wat u presteert.

U verricht handelingen, bedenkt nieuwe dingen en probeert duizend-en-één problemen c.q. uitdagingen het hoofd te bieden.

Wanneer u op dit niveau verbeteringen aanbrengt, dan zijn dat geen echte innovaties, maar eerder de incrementele verbeteringen van marktconforme leveranciers.

paard

De voorbije jaren drie ondernemers begeleid met grote ambities voor webplatforms (hypotheken, delen van machines, drukwerk-sponsoringcombi), die het echter niet gehaald hebben. Dit ondanks netwerken en heel veel inspanningen op het gebied van verkoop, communicatie, etc.
Uiteindelijk bleken ze alle drie last te hebben van hetzelfde probleem.

schuur

In een HBR-column vergelijken John Geraci en Christopher Chavez innoveren met de wijze waarop de Amish een schuur bouwen: vroegtijdig contact leggen met zoveel mogelijk relevante partijen in het (toekomstige, gt) ecosysteem, iedereen betrekken bij de co-creatie en minstens evenveel aandacht besteden aan de groei van de community als aan de ontwikkeling van het eindproduct.

onbekende klant

Karen Dillen, blogger bij HBR, borduurt verder op een artikel van Clayton Christensen waarin hij stelt dat klanten een heleboel "jobs to be done" hebben en dat die leveranciers het meest succesvol zijn die daar het beste op inspelen.
Producten die een grote maar nog niet geadresseerde behoefte invullen, zijn bijna per definitie succesvol.

quote

“I’ve learned personally that you can get a graduate student to do a lot of things, but you can’t get them to do it twenty thousand times in a row, because they will start to invent a way to automate the boring job. There seems to be some kind of threshold — some number of hours — after which frustration produces creative insight."

Erich von Himmel

shirky

Internetjournalist Clay Shirky deed in een TED-presentatie in 2005 een voorspelling die (jammer genoeg) aardig blijkt uit te komen. Er is een parallel tussen de uitvinding van de drukpers en de ontwikkeling van internetplatformen die informatieverspreiding losmaken van instituten zoals uitgeverijen. Ze worden gevolgd door een periode van chaos; na de drukpers duurde die 200 jaar.

vinkje

Leiderschap volgens Attila de Hun, Wat managers kunnen leren van de brexit: onze vakliteratuur lijkt soms wel te bestaan uit lijstjes en metaforen. Net zoals elke olifant wel een zoogdier is maar niet elk zoogdier een olifant, zijn er ook metaforen waar je wél iets van kunt leren. Inc.com trekt parallellen tussen innovatoren en militairen.

huis

 

Een architectuurexperiment met behulp van clickgegevens van 2 miljoen mensen heeft geresulteerd in het ontwerp van het meest "statistisch wenselijke" huis van Zweden.
Het Hemnet huis, of "het Huis van Clicks", is ontworpen op basis van 200 miljoen clicks op 86.000 woningen op de meest populaire onroerend goed website van Zweden, Hemnet Thuis, onze Funda.

Aktuele trends

Meningenprimaat: hoe het internet onze relatie met feiten veranderd heeft

Een feit is iets waar bewijzen voor zijn, een mening is iets waar we zelf in geloven. Stap voor stap hecht de publieke opinie in de westerse landen meer belang aan meningen dan aan feiten. Meer nog: bezorgers van feiten worden weggezet als samenzweerders en wereldvreemde idioten. Brexit is een voorbeeld.

Nu u hier toch bent....

ANDER PLATFORM

Met ingang van juni 2020 is dit platform
niet meer actief.
Oudere bijdragen kunt u hier nog steeds
blijven raadplegen.
De opvolger van 2minuteacademy.nl
heet The 2-MinuteAcademy.
U kunt zich hier als gratis lid inschrijven.

RSS-feed