logo2MA185

Innoveren is ondernemen

Innoveren is onderdeel van de dagelijkse gang van zaken, niet een oefening die periodiek uitgevoerd moet worden wanneer er weer eens een product aan het einde van zijn levenscyclus aanbeland is. Ondernemers weten permanent waar innovaties nodig zijn en waar de inspiratie en de middelen vandaan te halen.