logo2MA185
digital

Moet u ook zo nodig digitaal gaan transformeren? 
Misschien beter even kijken naar de terminologie vooraleer u de organisatie de verkeerde kant op stuurt.

MIT Sloan Management Review wijst er fijntjes op dat er een paar dingen niet kloppen aan de benaming "Digital Transformation".

Ten eerste krijg je de indruk dat het gaat om de digitalisering van de huidige organisatie met haar verdienmodel, structuur, partnerschappen, enzovoort. Dit is niet zo. Wat er overal aan de hand blijkt, is dat de digitale technologie volstrekt nieuwe manieren mogelijk maakt om aan behoeften van klanten tegemoet te komen. Waar nodig met heel nieuwe platforms, structuren, modellen, enzovoort. Het is dus geen ict-kunstje, maar ook geen strategische beweging.
Ten tweede gaat het bij transformaties om een eenmalig proces met een duidelijk begin en een SMART einde. Van rups tot vlinder. Wie nu een eenmalige operatie opstart, loopt alweer achter vóór de deadline in zicht is. In een tijd waarin de snelheid van technologische ontwikkelingen nog steeds toeneemt, is voortdurend meebewegen de enige optie.

Dus: wat wil je: de status quo eventjes digitaal transformeren? Of op een lenige (agile, juist, ja 

Bron: Guido Thys
Link: https://sloanreview.mit.edu/article/digital-transformation-is-a-misnomer/
KennisLeerinhouden:10
Vaardigheden:1
Inspiratie:7
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:8
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!