Meten

Er zijn vele tientallen indicatoren uitgevonden die moeten toelaten om ruilprocessen met klanten in kaart te brengen en te verbeteren.
De meeste ervan zijn onzin (kwantitatief marktonderzoek (dat meestal 0 correlatie heeft met werkelijk kookgedrag)), onmeetbaar (zoals koopintenties (waarvan enkel de verbale uitdrukking op het vraagmoment gemeten kan worden)), resultanten (zoals share of wallet) of hebben weinig of geen voorspellende waarde (zoals klanttevredenheid).

statistieken

In de loop der jaren zijn miljarden weggegooid aan onderzoeken en metingen die geen enkele informatie opleverden/opleveren over wat klanten echt belangrijk vinden en wat ons gedrag echt bepaalt.

Daar zijn verschillende redenen voor. De belangrijkste reden waarom u aan metingen en enquêtes geen actie kunt verbinden, is dat de klanten het ook niet doen.

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!

RSS-feed