Verkoop

Klanten en leveranciers voeren ruilprocessen met elkaar.
De taak van verkoop daarbij is het zo dicht mogelijk bij elkaar brengen van de waarde die de klant verwacht enerzijds en datgene wat voor de leverancier het meeste waarde oplevert anderzijds.

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!

RSS-feed