logo2MA185
drucker

In 1954 choqueerde de "insider" Peter Drucker het managementwereldje met de mededeling dat het doel van een bedrijf niet het creëren van aandeelhouderswaarde was, maar het creëren van (minstens) één klant. Beide zijn echter even fout.

Hoewel het aandeelhouderswaardedenken nog steeds niet volledig is uitgeroeid, is het ondertussen wel duidelijk geworden dat het leidt tot uitbuiting van medewerkers en leveranciers, kantjes aflopen bij klanten, volstrekt negeren van duurzaamheid (de toekomstige generaties) en ga zo maar door.
Wie op dezelfde manier de focus op één/de klant legt, houdt dit rijtje echter in stand (zij het dat de kantjes niet meer bij de klant maar bij de rentabiliteit afgelopen worden).
Dit leidt tot de algemene vaststelling: het voorop plaatsen van één belanghebbende houdt altijd benadeling van de andere in.

Niemand heeft mij er tot nog toe van kunnen overtuigen dat het noodzakelijk, dan wel onvermijdelijk is om één belanghebbende voorrang te geven.

Elke organisatie heeft al haar belanghebbenden nodig om te kunnen blijven bestaan en/of datgene uit te voeren waarvoor ze in het leven geroepen is. Het heeft dan ook geen enkele zin om academische discussies te voeren over wie er dan wel de belangrijkste is. Net zoals het niet uit te maken is welk van de vier wielen van een auto het belangrijkste is.

Het enige wat alle belanghebbenden gemeenschappelijk hebben, is dat ze iets aan de organisatie geven en er iets voor terug willen. Het gezamenlijke belang in al deze ruilprocessen is waarde. Een bedrijf heeft maar zin ("purpose") wanneer het een aannemelijke hoeveelheid waarde creëert voor al haar belanghebbenden.

Leiderschap is de kunst en de kunde om alle vogels van alle pluimage hiervan de doordringen.

Drucker zat er dus volkomen naast.

 

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:7
Vaardigheden:1
Inspiratie:7
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:7
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Aktuele trends

Digitalisering: de 14de wet van Thys.

Bij een versnellend tempo van disruptieve vernieuwingen snijden langetermijnvoorspellingen geen hout, dus moeten we er maar mee ophouden.

Nu u hier toch bent....

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!