Eigenschappen van grote leiders

Alles wat geen zin heeft, is zinloos. Zingeving is de belangrijkste taak van een leider.