logo2MA185

Wie werkt, krijgt daar meestal navenant voor betaald. Waarom dan nog eens een keer extra betalen wanneer iemand dat werk goed doet?

De oproep om voorbeelden van bonussen te geven, werd beantwoord met vele aanleidingen: van verkoop tot kwaliteit, van het aanbrengen van sollicitanten tot team spirit.

Via een simpele redenering is daar telkens een kanttekening bij te plaatsen, waarbij we incidentele beloningen uiteraard buiten beschouwing laten.

Een bonus wordt altijd gerelateerd aan een doelstelling. Wie het doel haalt, krijgt extra.

Nu zijn er twee soorten doelen.
Ten eerste degene die bepaalde belanghebbenden bevoordelen: een ceo die het winstdoel haalt, krijgt 17 extra maansalarissen. Bijvoorbeeld.
Een groep bevoordelen gaat altijd gepaard met het benadelen van een of meer andere. En dat is onoorbaar gedrag. Een beloning daarvoor is dus een steekpenning. En steekpenningen zijn illegaal.
De andere doelen komen het nut van het algemene ten goede. Extra's zijn dan enkel nodig wanneer mensen onvoldoende gemotiveerd zijn om dingen te doen die bij het normale werk horen. Door een extra stimulans worden ze dus aangezet om dingen te doen die ze normaal niet zouden doen. Dit is dus omkoperij, een vorm van steekpenningen. Er wordt niemand door benadeeld maar toch, "het heurt niet".

Goede leiders zorgen ervoor dat iedereen voldoende interesse/passie heeft om te doen wat gedaan moet worden. Of een extra tandje bij te zetten wanneer nodig/wenselijk.

Bron: Guido Thys
KennisLeerinhouden:9
Vaardigheden:1
Inspiratie:9
Behapbaarheid:10
Huurdeconsultantgehalte:1
Outoftheboxgehalte:10
Reacties  
+1 #4 Ton Spies 06-05-2020 17:46
De medewerkers van een onderneming hebben een winstdoel behaald en daarom krijgt de CEO de bonus.
Citeer
+1 #3 Han Plaatsman 06-05-2020 16:53
Dank weer, voor deze heldere uiteenzetting. Metten gedeeld op social.
Citeer
0 #2 Guido Thys 06-05-2020 12:17
#rené vroemen: eens!
Citeer
+1 #1 René Vroemen 06-05-2020 12:15
Wie de doelstelling haalt, krijgt extra. Maar hoevaak komt het niet voor dat men uitsluitend werkt voor die zaken die een bonus opleveren en de rest laten liggen?
Bonus is een verkeerde prikkel, tenzij gekeken wordt naar hetgeen het integraal oplevert:
dus geen verkoper die bonus krijgt op b.v. aantal verkochte software licenties maar op winstgevendheid van de projecten!
Citeer
Hou je van interactie? Wij wel! Geef hieronder je reactie:

Kruis dit vakje aan als je op de hoogte wilt blijven van andere reacties op dit bericht

Graag nog even het onderstaande aankruisen. We houden hier namelijk echt niet van robots die ons blauwe pilletjes en Nigeriaanse fortuinen proberen te verkopen!

Aktuele trends

Decentralisatie

Sinds de industriële revolutie in de 19de eeuw is centralisatie aan de orde van de dag, het jaar, de eeuw.
Schaalvoordelen allerhande deden zich voor en maakten nieuwe vormen van waardecreatie mogelijk. "Operational Excellence" is een van de resultaten: door het (met name centraal) optimaliseren van productie, logistiek en communicatie zijn grote voordelen te behalen.

Digitalisering maakt deze Operational Excellence ook mogelijk op kleine schaal en decentraal. Met behoud van alle voordelen vallen centrales nu steeds vaker uit elkaar in kleinschalige, lokale bronnen.

 

Nu u hier toch bent....

ANDER PLATFORM

Met ingang van juni 2020 is dit platform
niet meer actief.
Oudere bijdragen kunt u hier nog steeds
blijven raadplegen.
De opvolger van 2minuteacademy.nl
heet The 2-MinuteAcademy.
U kunt zich hier als gratis lid inschrijven.