logo2MA185

Trends

Welke (r)evoluties beïnvloeden nu en in de toekomst de wijze waarop we waarde kunnen creëren?

Aktuele trends

Decentralisatie

Sinds de industriële revolutie in de 19de eeuw is centralisatie aan de orde van de dag, het jaar, de eeuw.
Schaalvoordelen allerhande deden zich voor en maakten nieuwe vormen van waardecreatie mogelijk. "Operational Excellence" is een van de resultaten: door het (met name centraal) optimaliseren van productie, logistiek en communicatie zijn grote voordelen te behalen.

Digitalisering maakt deze Operational Excellence ook mogelijk op kleine schaal en decentraal. Met behoud van alle voordelen vallen centrales nu steeds vaker uit elkaar in kleinschalige, lokale bronnen.

 

GRATIS AANMELDEN

De 2MinuteAcademy Andersbrief
bevat een andere kijk op klantwaarde,
ondernemen, innoveren, leiderschap, 
dwarsdenken + veel humor. Elke week
een ander van deze thema's en u kunt
zich apart abonneren op elk ervan.
Lees er hier meer over.

Nog geen GRATIS abonnement?

Klik HIER om u aan te melden!

RSS-feed